You are here: Home > Everything Lighting > Light Bulbs > Halogen Light Bulbs > Halogen Bulbs By Voltage
1 2 3 ... 6
JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC10/12V, JC10W/12V, 10 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC10-12V, JC10,JC-10, 10T3Q/CL 12V,#58658, 58658,#64418,#8204670 JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC10/12V, JC10W/12V, 10 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC10-12V, JC10,JC-10, 10T3Q/CL 12V,#58658, 58658,#64418,#8204670 JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC20/12V, JC20W/12V, 20 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC20-12V, JC20/,JC-20, 20T3Q 12V,JC-5017,JC5017
JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 10 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Average Rated Hour. JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 10 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Average Rated Hour. JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 12 Volt JC Lamp G4 Base 2,000 Hour
ESX MR16 (20W/12V) Open GX5.3 Base,#4LV93,#25481,#54201,#378026, ESX, ESX MR16, ESX/ANSI, 20 WATT 12 DEGREE SPOT MR-16 12 VOLT GX5.3 BASE JC35/FR/12V 35 Watt 12 Volt Frost Halogen GY6.35 Base,JC35/FR/12V GY6.35 Base,JC35/FR,JC35/FR/12V,JC35/FR/12V GY6.35 Base, Frosted 35 Watt 12 Volt JC Bulb GY6.35 Base JC10/FR/12V 10 Watt 12 Volt Frost JC Halogen G4 Base, JC10FR/12V, JC10W/FR/12V, 10 Watt 12 Volt Frost JC Type Halogen, JC10F-12V, JC10/FR,JC-10F, 10T3Q/F 12V,#58656, 58656
ESX MR16 (20W/12V) Open GX5.3 Base - 20 Watt 12 Volt Open MR16 Narrow Spot GX5.3 Base,  5,000 Hour JC35/FR/12V 35 Watt 12 Volt Frost Halogen GY6.35 Base - 35 Watt 12 Volt Frosted JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour JC10/FR/12V 10 Watt 12 Volt Frost JC Halogen G4 Base - 10 Watt 12 Volt Frost JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour
JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base,JC35/G4,JC35 Halogen, JC 35 12 Volt Halogen,JC-5033,JC5033 JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base, JC35/12V GY6.35 Base,JC35/,JC35/12V,JC35/12V GY6.35 Base JC20/FR/12V 20 Watt 12 Volt Frost Halogen G4 Base, JC 20 Watt Frost 12 Volt Halogen, JC20FR/12V,JC5017F,JC-5017F
JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 35 Watt 12 Volt JC Lamp G4 Base 2800K, 2,000 Hour JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 35 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour JC20/FR/12V 20 Watt 12 Volt Frost Halogen G4 Base - 20 Watt 12 Volt Frost JC Lamp G4 Base 2800K, 2,000 Hours
JC100/12V 100 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base, JC5057,JC-5057 JC15/12V 15 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base,JC15,JC15/12V,JC-5009,JC5009 JC50/FR/12V 50 Watt 12 Volt Frost JC Halogen GY6.35 Base, JC50/12V/FR GY6.35 Base Frost,JC50/FR,JC50/12V Frosted,Frosted JC50/12V
JC100/12V 100 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 100 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour JC15/12V 15 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 15 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Hour JC50/FR/12V 50 Watt 12 Volt Frost JC Halogen GY6.35 Base - 50 Watt 12 Volt Frosted JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour
JC50/12V 50 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base, JC50/12V GY6.35 BASE,JC50/,JC50/12V,JC50/12V GY6.35 Base JC5/6V 5 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC5W/6V,JC 5 Watt 6 Volt G4 Base,JC-5603,JC5603, 5 Watt 6 Volt Halogen JC20/24V 20 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base, JC20/24V 20 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base,JC20/24V G4 Base,JC20 Watt 24 Volt G4 Base, JC 20 Halogen,JC5517,JC-5517
JC50/12V 50 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 50 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour JC5/6V 5 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base - 5 Watt 6 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Hour JC20/24V 20 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 24 Volt JC Lamp G4 Base 2,000 Hours
JC10/24V 10 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base,JC10/24V G4 Base,JC10 Watt 24 Volt G4 Base,JC10 Halogen JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC20/12V GY6.35 Base,JC20 Watt 12 Volt GY6.35 Base, JC 20 Halogen,JC-5034,JC5034 JC10/6V 10 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC10/6V 10 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC10W/6V,JC 10 Watt 6 Volt G4 Base,JC-5605,JC5605, 10 Watt 6 Volt Halogen
JC10/24V 10 WATT 24 VOLT JC HALOGEN G4 BASE - 10 Watt 24 Volt JC Lamp G4 Base , 2,000 Hour JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 20 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base 2,000 Hour JC10/6V 10 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base - 10 Watt 6 Volt JC Lamp G4 Base 2,000 Hour
JC35/24V 35 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC35/24V 35 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC35/24V GY6.35 Base,JC35 Watt 24 Volt GY6.35 Base, JC 35 Halogen, JC5520, JC-5520 JC50/24V 50 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC50/24V GY6.35 Base,JC50 Watt 24 Volt GY6.35 Base, JC 50 Halogen,GY6.35/50W Halogen,JC5521,JC-5521 JC75/24V 75 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC75/24V GY6.35 Base,JC75 Watt 24 Volt GY6.35 Base, JC 75 Halogen,GY6.35/75W Halogen,JC-5524,JC5524
JC35/24V 35 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 35 Watt 24 Volt JC Lamp GY6.35 Base 2,000 Hour JC50/24V 50 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 50 Watt 24 Volt JC Lamp GY6.35 Base 2,000 Hour JC75/24V 75 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 75 Watt 24 Volt JC Lamp GY6.35 Base 2,000 Hour
JC20/FR/24V 20 WATT 24 VOLT FROST JC HALOGEN G4 BASE,JC20/FR/24V 20 WATT 24 VOLT FROSTED JC HALOGEN G4 BASE, JC20/24V/FR 20 WATT 24 VOLT FROSTED JC HALOGEN G4 BASE,FROSTED JC20/24V G4 BASE JC 20 FROST HALOGEN,20 WATT 24 VOLT HALOGEN Q300T3/CL/118mm/120V 300 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base, J2057,J-2057,Q300TC, Q300T3, Q300T3/CL, 300 Watt T3 118MM Quartz Halogen 120 Bulb R7S Base,J2057,J-2057 Q500T3/CL/118mm/120V 500 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base, Q500T3/CL/118mm/120V R7S Base, J2059,J-2059,Q500TC, Q500T3, Q500T3/CL, 500 Watt T3 118mm Quartz Halogen 120 Volt Double Ended Lamp,J-2059,J2059
JC20/FR/24V 20 WATT 24 VOLT FROST JC HALOGEN G4 BASE - 20 Watt 24 Volt Frosted JC Lamp G4 Base 2,000 Hour Q300T3/CL/118mm/120V 300 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base - 300 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 120 Volt 2000 Hour Q500T3/CL/118mm/120V 500 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base - 500 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 120 Volt R7S Base, 2000 Hour
Q100T3/CL/118mm/130V 100 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base, J2007,J-2007,Q100T3, Q100T3/CL, 100 Watt T3 118mm Quartz Halogen 130 Volt Lamp JC20/6V 20 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC20/6V,JC-5607,JC5607,20W/6V Halogen JC5/FR/12V 5 Watt 12 Volt Frost JC Halogen G4 Base, JC5FR/12V, JC5W/FR/12V, 5 Watt 12 Volt Frost JC Type Halogen, JC5F-12V, JC5/FR,JC-5F, 5T3Q/F 12V,#58651, 58651
Q100T3/CL/118mm/130V 100 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base - 100 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended Lamp 130 Volt R7s Base 2,000 Hour JC20/6V 20 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 6 Volt Halogen JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Hour JC5/FR/12V 5 Watt 12 Volt Frost JC Halogen G4 Base - 5 Watt 12 Volt Frost JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour
JC30/6V 30 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC30/6V,JC-5609,JC5609,30W/6V Halogen,30W/6V Halogen, 30 Watt 6 Volt Halogen G4 Base 9007 Halogen PX29t Base,#9007 Automotive Bulb, #9007 Automotive Halogen, #9007 Auto Bulb, #9007 Halogen Bulb, #9007 Miniature Bulb, CEC #9007 Automotive Halogen Bulb, CEC #9007 Bulb, #9007 Headlight Bulb, #9007 Headlight Lamp, #9007 Car Headlight JC100/24V 100 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC100/24V GY6.35 Base,JC100 Watt 24 Volt GY6.35 Base, JC 100 Halogen,GY6.35/100W Halogen,JC-5539,JC5539
JC30/6V 30 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base - 30 Watt 6 Volt Halogen JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Hour 9007 65/55W Halogen PX29t Base - 12 Volt 5.08/4.29 Amp 65/55 Watt T4-5/8 Halogen, PX29t Base, 150/320 Hours JC100/24V 100 Watt 24 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 100 Watt 24 Volt JC Lamp GY6.35 Base 2,000 Hour
JC10/28V 10 Watt 28 Volt JC Halogen G4 Base, JC10/28V 10 Watt 28 Volt JC Halogen G4 Base, JC10/28V 10 Watt 28 Volt JC Halogen G4 Base,JC10/28V G4 Base,JC10 Watt 28 Volt G4 Base, JC 10 Halogen,JC5815,JC-5815 JC5/24V 5 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base,JC5/24V G4 Base,JC5 Watt 24 Volt G4 Base, JC 5 24 V,JC5061,JC-5061 HPR36 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base, #HPR36 Miniature Bulb, #HPR36, HPR36, #HPR36 Halogen Flashlight Bulb, #HPR36 Bulb, #HPR36 Miniature, #HPR36 Lamp, #HPR36 Miniature Lamp, #HPR36 Miniature Lamps, #HPR36 Indicator, Eiko# 40031
JC10/28V 10 Watt 28 Volt JC Halogen G4 Base - 10 Watt 28 Volt JC Lamp G4 Base 1,000 Hours JC5/24V 5 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base - 5 Watt 24 Volt JC Lamp G4 Base 2,000 Hour HPR36 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base - 5.5 Volt 1.0 Amp 5.5 Watt B3-1/2 P13.5S Base, 40 Hour
HPR40 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base, #HPR40 Miniature Bulb, #HPR40, HPR40, #HPR40 Halogen Flashlight Bulb #HPR40 Bulb, #HPR40 Miniature, #HPR40 Lamp, #HPR40 Miniature Lamp, #HPR40 Miniature Lamps, #HPR40 Indicator, Eiko# 44000 HPR44 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base, #HPR44 Miniature Bulb, #HPR44, HPR44, #HPR44 Halogen Flashlight Bulb, #HPR44 Bulb, #HPR44 Miniature, #HPR44 Lamp, #HPR44 Miniature Lamp, #HPR44 Miniature Lamps, #HPR44 INDICATOR, Eiko# 40043 HPR52 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base, #HPR52 Miniature Bulb, #HPR52, HPR52, #HPR52 Halogen Flashlight Bulb, #HPR52 Bulb, #HPR52 Miniature, #HPR52 Lamp, #HPR52 Miniature Lamp, #HPR52 Miniature Lamps, #HPR52 Indicator, Eiko# 40052
HPR40 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base - 6.0 Volt .67 Amp 4.0 Watt T-3 HPR P13.5S Base, 50 Hour HPR44 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base - 4.0 Volt 1.0 Amp 4.0 Watt T-3 HPR P13.5S Base, 300 Hour HPR52 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base - 2.8 Volt 0.85 Amp T-3 HPR P13.5S Base, 10 Hour
HPR51 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base,Halogen PR 6.5V .70A 7.16CP,HPR51,#HPR51, Halogen Flashlight Bulb, #HPR51 Bulb, #HPR51 Miniature, #HPR51 Lamp, #HPR51 Miniature Lamp, #HPR51 Miniature Lamp, #HPR51 Indicator, EIKO# 40046 #01008 24V 70W H3 Automotive Halogen PK22S Base, #01008 24V 70W H3 Automotive Halogen, #01008, 01008, #01008 Halogen, PK22S Base, #01008 24V 70W H3 Automotive Halogen, #01008, 01008, #01008 Automotive Q5T3/CS/12V 5 Watt T2-3/4 Halogen Ba9S Base,#64111,1000832
HPR51 Halogen Flashlight Bulb P13.5S Base - 6.5 Volt 0.70 Amp 4.55 Watt B3-1/2 HPR P13.5S Base, 10 Hour #01008 24V 70W H3 Automotive Halogen PK22S Base - 24 Volt 70 Watt H3 Automotive Halogen T3-1/2 PK22S Base, 150 Hour Q5T3/CS/12V 5 Watt T2-3/4 Halogen Ba9S Base - 5 Watt T2-3/4 12 Volt Halogen Bulb Single Contact Base 500 Hour
JC12V/20W 20 Watt T3 Halogen Ba15d Base, JC12V/20W Ba15d Base, Q20T3/DC/12V, JC4220,JC-4220 JC12V/10W 10 Watt T3 Halogen Ba15d Base, JC12V/10W Ba15d Base, Q10T3/DC/12V,JC4210,JC-4210 JC12V/20W 20 Watt T3 Halogen Ba15S Base,JC12V/20W Ba15S Base, Q20T3/SC/12V, JC4020,147010
JC12V/20W 20 Watt T3 Halogen Ba15d Base - 20 Watt T3 12 Volt Halogen Bulb Ba15d Base 2,000 Hour JC12V/10W 10 Watt T3 Halogen Ba15d Base - 10 Watt T3 12 Volt Halogen Bulb Ba15d Base 2,000 Hour JC12V/20W 20 Watt T3 Halogen Ba15S Base - 20 Watt T3 12 Volt Halogen Bulb Ba15S Base 2,000 Hour
Q35T3/CS/12V 35 Watt T3 Halogen BA9S Base,JC35T3/12V/Ba9S, JC35/12V,JC4035,JC-4035 JC12V/20W 20 Watt T3 Halogen Ba15S Base,JC12V/20W Ba15S Base, Q20T3/SC/12V, JC4020,147010 #01003 12V 55W H1 Automotive Halogen P14.5S Base, H1 12V 55W P14.5S,01003, #01003 Halogen, Automotive Halogen Bulbs, #01003 H1 55 Watt 12 Volt Automotive Halogen P14.5S Base
Q35T3/CS/12V 35 Watt T3 Halogen Ba9S Base - 35 Watt T3 12 Volt Halogen Bulb Ba9S Base 2,000 Hour JC12V/20W 20 Watt T3 Halogen Ba15S Base - 20 Watt T3 12 Volt Halogen Bulb Ba15S Base 2,000 Hour #01003 12V 55W H1 Automotive Halogen P14.5S Base - 12.0 Volt 55 Watt Automotive Halogen, P14.5S Base, 225 Hour
   
 
1 2 3 ... 6